एबीबीएस

संस्थाका सबै सदस्यहरुले अन्तर शाखा कारोवार गर्न सक्ने छन ।
यो कारोवार अन्तर्गत सदस्यहरुले एक अर्को शाखाबाट खातामा पैसा जम्मा गर्न सक्ने, फिर्ता लिन सक्ने, कर्जा तिर्न सक्ने, रेमिटान्स लगाएत अन्य कारोवार गर्न सक्ने छन् ।
शुल्कः
सदस्यले कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क तिर्नु पर्ने छैन ।